Prof. Dr. Sinan Zeren

Prof. Dr. Sinan Zeren

Endoskopik Taş Cerrahisi konusunda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları ile tanınan, Türkiye’nin her yanında ameliyat ettiği binlerce hastası olan Prof. Dr. Sinan ZEREN, özellikle PERKÜTAN BÖBREK CERRAHİSİ’nin Türkiye’de yaygınlaşması için yoğun çaba harcamış deneyimli bir cerrahtır. 1997 yılından beri 3000’den fazla böbrek taşının bu yöntemle tedavi edilmesine ve endoskopik böbrek taşı cerrahileri konusunda deneyimli üroloji uzmanlarının yetişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Prostat büyümesinin endoskopik (kapalı) cerrahi tedavisi olan TUR ameliyatı ve son yıllarda dünyada yaygın kabul gören GreenLight Lazerle Prostat ameliyatını uzun süredir başarı ile uygulayan cerrahlardandır.

Böbrek taşları ve prostat cerrahisi yanında komplike idrar yolu darlıkları ve ürolojik kanserlerin cerrahi tedavilerinde de yıllardır sürdürdüğü çalışmaları ile yoğun deneyim sahibidir.

Böbrek Taşı Hastalıkları

Böbrek Taşı - Prof. Dr. Sinan Zeren

İdrar yollarından taş düşürmeye çalışan hastalar bu dönemi çok sıkıntılı yaşayabilir. Doğum sancısından bile kötü olabilen ağrıların nedeni taşın bu süreçte, idrar yollarını tıkamasıdır.

Çoğu böbrek taşları hastalar tarafından az ya da çok ağrılı bir şekilde tıbbi yardım olmadan düşürülebilir. Belli bir süre içerisinde düşürülemeyen taşların ağrı yanında enfeksiyon, idrarda kanama, böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi riskler taşıması nedeniyle üroloji uzmanı tarafından görülerek uygun tedavilerin planlanması gerekir.

Prostat Büyümesi

Prostat BüyümesiProstat, spermlerin beslenmesine ve ejakülasyon (boşalma) sırasında taşınmasına yarayan sıvıyı salgılayan bir organdır. Normalde bir ceviz büyüklüğünde ve yaklaşık 20 gr ağırlığında olan prostat bezi bazen bir greyfurt kadar irileşebilir.

İdrar Yolu Darlıkları

İdrar Yolu Tıkanıklığı

Böbrek Kanseri

Böbrek Kanseri - Prof. Dr. Sinan Zeren

Böbrek kanserleri tüm kanserlerin % 2’sini oluşturur. Erkeklerde kadınlara nazaran daha fazla görülür. Sigara, şişmanlık, yüksek tansiyon, çalışma ortamında uzun süre maruz kalınan bazı kimyasallar böbrek kanserinin oluşumunu kolaylaştırmaktadır.

Mesane Kanseri

Mesane Kanseri

Ürolojide en sık görülen kanser türlerindendir. Tüm kanserler içinde, % 4 oranında ölüm nedenidir. Erkeklerde kadınlara nazaran 3 katı daha fazla görülür. En çok 55 ile 70 yaşları arasında görülür. Daha genç hastalarda da görülebilmektedir.

Prostat Kanseri

Prostat Kanseri

Prostat kanserinin tanısında parmakla rektal muayene, kan PSA düzeyi bakılması ve ultrasonografik inceleme önemlidir. Bulgularda kanser şüphesi kuvvetli ise prostat biyopsisi yapılır.

Testis Kanseri

Testis Kanseri

Erkeklerde 15 ila 34 yaş arası en sık tespit edilen tümördür. Tedavideki gelişmeler sonucu günümüzde testis kanserli hastalarda iyi bir seyir görülmektedir. Özellikle erken teşhis edilen kanserlerin %95’den fazlası iyileştirilebilmektedir.